Adatkezelési szabályzat

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztat benneteket,  mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét a honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről

 

I. Az adatkezelő

Megnevezés
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
Székhely
1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház 1. em.
Elektronikus levélcím
info@hook.hu
képviselő
Murai László
 

II. Alapelvek

•       a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint számodra átláthatóan kezeljük.

•       a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

•       minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásunkra jut, hogy valamely általunk kezelt személyes adat pontatlan, haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

•       a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.

•       megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adataid megfelelő biztonságát annak érdekében, hogy az adataid jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne történhessen meg.

•       a személyes adataidat a honlapon nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében szükséges mértékben és célhoz kötötten, valamint előzetes tájékoztatásodon alapuló és önkéntes hozzájárulásod alapján a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

•       bizonyos esetekben a személyes adataid kezeléséhez jogos érdekünk fűződik, ilyen  például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

III. Az adatkezeléssel összefüggő főbb irányadó jogszabályok

•       a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

•       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 

 

IV. Egyes személyes adatok kezelésének jellemzői

 

1. Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételhez szükséges adatkezelés

 

1.1. Az Adatkezelés célja

a)      A honlapon igénybe vehető szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szükséges a személyes adataid kezelése regisztráció útján, az alábbiak miatt:

-         a profilod kezeléséhez  továbbá a honlapon igénybe vehető egyéb szolgáltatások igénybe vételéhez, szükséges beazonosítanunk téged,

 

-         annak érdekében, hogy az általunk fő szolgáltatásként nyújtott „mentorálás” szolgáltatás a lehető legmegfelelőbb legyen számodra, szükséges a tanulmányaid végzésének helyével, szakterületével kapcsolatos adataid megadása, továbbá szükséges információval rendelkeznünk arról, hogy melyik országból érkeztél.

b)      A honlapon rólad megjelenő adattartalmat te magad is alakíthatod. Lehetőséged van olyan adatokat is megadni magadról, amelyeknek a megadása a szolgáltatásaink igénybe vételéhez nem kötelező. Ezek az adatok azonban segítséget nyújthatnak számunkra ahhoz, hogy még több és számodra is érdekes szolgáltatással bővíthessük kínálatunkat. Ezen adataidat hozzájárulásoddal kezeljük.

 

1.2. A kezelt adatok köre

a) A HÖOK az alábbi adataidat kezeli az 1.1. pont a) alpont alapján:

a)   neved

b)   származási országod

c)   felsőoktatási intézmény, ahol tanulmányokat folytatsz

d)   szak, ahol tanulmányokat folytatsz

e)   e-mail címed

f)    születési dátumod

g)   felsőoktatási intézmény karjának neve, ahol tanulmányokat folytatsz

 

 

b) A HÖOK az alábbi adataidat kezeli az 1.1. pont b) alpont alapján:

a)   nemed

b)   profil kép

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az 1.2. pont a) alpontban felsorolt adataid tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis szerződéses kötelezettség teljesítése. A szerződés a HÖOK és közötted az ÁSZF elfogadásával, a regisztráció aktiválásával és a mentorválasztással jön létre.

Az adatkezelés jogalapja az 1.2. pont b) alpontban felsorolt adataid tekintetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása, jelen esetben a Te hozzájárulásod.

A honlapon az opcionálisan megadható adatok mellett található mező kitöltésével, illetve a hozzájárulok a fenti adataim kezeléséhez felirat melletti négyzet bepipálásával és a hozzájárulok gombra kattintással önkéntesen és kifejezetten hozzájárulásodat adod az adataid kezeléséhez (feltéve, hogy a regisztrációt befejezet, illetve a módosításokat mented).

 

1.4. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A 1.2. pont a) alpontban meghatározott személyes adataidat csak a mentorod, illetve a holnap üzemeltetésében a HÖOK megbízásából közreműködő megbízott ismerheti meg.

A mentor és a honlap üzemeltetője a személyes adataid kezelésével összefüggésben adatfeldolgozónak minősülnek.

A mentor csak annyiban jogosult a személyes adataid kezelésére, amennyiben az a „mentorálás” tevékenység ellátásához szükséges, míg a honlap üzemeltetője a honlap működőképességének biztosításával, a fellépő hibák kijavításával összefüggésben jogosult az adataid kezelésére.

A 1.2. b) alpontban meghatározott személyes adataidat, a holnap üzemeltetésében a HÖOK megbízásából közreműködő megbízott ismerheti meg.

A HÖOK megbízásából a honlap működtetésében részt vevő adatfeldolgozó: Király Roland e.v. (székhely: 3300 Eger Gyóni G. U. 21/a adószám: 643711027-1-30)

 

1.5. Az adatkezelés időtartama

A 1.2. pont a) alpontban meghatározott Személyes adataidat a regisztrációd megszűnésétől számított 60 napig kezeljük.

A 1.2. pont b) alpontban meghatározott adataidat a hozzájárulásod visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulásod visszavonására az ÁSZF 2.6. pontjában foglaltak szerint van lehetőséged.

 

1.6. Személyes adatok szolgáltatása

1.2. pont a) alpontban meghatározott személyes adataid megadása a szolgáltatásaink igénybevételének feltétele.

1.2. pont b) alpontban meghatározott személyes adataid megadása nem kötelező.

 

 

 

 

2. A honlap által használt cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás

 

2.1. Az Adatkezelés célja

A honlap különböző cookie-kat használ annak érdekében, hogy a látogatókról információkat gyűjtsön, illetve hogy a weblap optimális megjelenítését lehetővé tegye.

 

2.2. A kezelt adatok köre

a) session ID a regisztráció alatt a felhasználó azonosítására

b) cookie elfogadó layer-hez egy cookie az adott böngésző és host alapján, (az adott gép adott böngészőjét a jövőben felismer a program és nem kéri a cookie elfogadását)

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződéses kötelezettség teljesítése, amely abban áll egyrészt, hogy a HÖOK a cookie segítségével honlap működését felhasználó baráttá tegye ezzel együtt a használatát egyszerűsítse. (ne kelljen minden belépéskor elfogadni a cookie-kat) ebben az esetben a személyes adatok tárolására nem kerül sor, másrészt adatkezelésre annak érdekében kerül sor, hogy a regisztráció során a regisztráló személy azonosítható legyen.

 

2.4. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A rendelkezésre bocsátott adataidat csak a HÖOK és az általa a honlap üzemeltetéssel megbízott közreműködő láthatja, adataid továbbítására nem kerül sor.

A honlap üzemeltetője a honlap működőképességének biztosításával, a fellépő hibák kijavításával összefüggésben jogosult az adataid kezelésére.

A HÖOK megbízásából a honlap működtetésében részt vevő adatfeldolgozó: Király Roland e.v. . (székhely: 3300 Eger Gyóni G. U. 21/a adószám: 643711027-1-30)

 

2.5. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs során az azonosításhoz szükséges adatok a regisztrációt követően törlődnek.

 

2.6. Személyes adatok szolgáltatása

A honlapra történő belépéssel adatok megadása kötelező.

 

3. A Holnapon igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggésben kezelt adatok

 

2.1. Az Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a honlapon az érintettek által végzett tevékenységek az érintett által visszakereshetők, előhívhatók legyenek

 

2.2. A kezelt adatok köre

A felhasználók által a honlapon végzett valamennyi tevékenység (üzenetek, üzenőfalra tett bejegyzések)

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződéses kötelezettség teljesítése, amely abban áll, hogy a HÖOK a közösségépítés szolgáltatás nyújtása körében üzenet küldését és fogadását teszi lehetővé az érintettek számára, tovább biztosítja a érintettek között az egyes eseményeken belüli nyilvános felületen megjelenő üzenőfal szolgáltatást.

 

2.4. A rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

A rendelkezésre bocsátott adataidhoz csak a HÖOK és az adatbázist kezelő közreműködők férnek hozzá

A HÖOK megbízásából a honlap működtetésében részt vevő adatfeldolgozó:

Boronkay Takáts Réka(HÖOK Mentorprogram Program vezető)

 

2.5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció törlésének időpontjáig.

 

2.6. Személyes adatok szolgáltatása

A regisztrációt követően a szolgáltatások igénybevétele során kötelező.

 

V. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatások

 

Az adataidat csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák a hozzájárulásoddal ellentétes célokra a személyes adataidat.

A HÖOK külföldre nem továbbít adatokat, automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a HÖOK-ot. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Személyes adataidat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adataid biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmedet arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A HÖOK mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a HÖOK-hoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat alkalmazunk az adataid biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük a segítségedet abban, hogy gondosan őrizd meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se osszd meg.

 

V. Jogaid az adatkezeléshez kapcsolódóan

 

1. Tájékoztatáshoz való jog

Jogod van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, amelyet a HÖOK jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

 

2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása, úgy jogosult vagy bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulásod visszavonni. Fontos azonban tudnod, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulásod visszavonását követően a személyes adatokat a HÖOK véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájáruláslod visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

3. Hozzáférési jog

Kérelmedre a HÖOK  bármikor  tájékoztatást nyújt arról, hogy a személyes adataidnak a kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adataidhoz és a következő információkhoz a HÖOK hozzáférést biztosít számodra:

a)     az adatkezelés céljai;

b)    az érintett személyes adatok kategóriái;

c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a HÖOK a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)     a HÖOK tájékoztatja továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a HÖOK-tól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)     a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

g)    ha az adatokat a HÖOK nem közvetlenül Öntől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)    ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

 

4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Bármikor kérheted, hogy a HÖOK indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adataidat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos személyes adataid - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A személyes adataidban bekövetkezett változást szíveskedjen a HÖOK-nak mielőbb bejelenteni, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogaid érvényesülését.

 

5. Törléshez való jog

Kérésedre a HÖOK indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)     a személyes adatokra már nincs szükség a HÖOK-nak abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy kezelte;

b)    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     tiltakozok az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozol a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

d)    a személyes adataidat a HÖOK jogellenesen kezelte;

e)     a személyes adataidat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)     a személyes adataid gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A HÖOK a törlési kérelmet nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

a)     a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)    a személyes adatok kezelését előíró, alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;

c)     a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

 

 

 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésedre a HÖOK korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)     Vitatod a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HÖOK ellenőrizze a személyes adataid pontosságát;

b)    az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;

c)     a HÖOK-nak már nincs szüksége a személyes adataidra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)    tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HÖOK jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te jogos indokaiddal szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

a)     hozzájárulásoddal,

b)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

c)     más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

d)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli a HÖOK.

 

7. Tiltakozáshoz való jog

 

Amennyiben a személyes adataid kezelésének a HÖOK jogos érdeke a jogalapja, úgy jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhass személyes adataid kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 

Ebben az esetben a HÖOK a személyes adataidat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adataidat a HÖOK közvetlen üzletszerzés érdekében kezeli, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz a személyes adataid e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozol a személyes adataid közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adataid a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

8. Adathordozhatósághoz való jog

Jogod van ahhoz, hogy a HÖOK rendelkezésére bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogod van, hogy kérd ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelő részére.

 

*****

 

9. Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Fenti jogaidat az […] címre megküldött elektronikus levelében, a HÖOK székhelyére (1134 Budapest, Dózsa György út 150.) eljuttatott postai levélben, illetve a HÖOK székhelyén személyesen tudod gyakorolni. HÖOK kérelmed vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelmed alapján tett intézkedésekről a HÖOK beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt részedre. Amennyiben a kérelmedet a HÖOK-nak nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatást nyújt részedre a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

 

VI. Jogorvoslat

A személyes adataid kezeléséről

•       tájékoztatást kérhetsz,

•       kérheted az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

•       tiltakozhatsz az adatkezelés ellen és kérheted adataid törlését valamint az adatkezelés korlátozását (a kötelező adatkezelés kivételével),

•       bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz,

•       a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhetsz

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

•       Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

•       Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

•       Telefon: +36 (1) 391-1400

•       Fax: +36 (1) 391-1410

•       E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

•       Honlap: www.naih.hu

 

Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

•       adataidról,

•       az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

•       időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

•       az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

•       adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

•       a személyes adataid továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Veled együtt mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása a te jogos érdekedet nem sérti.

Amennyiben tiltakozol a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatunk Téged. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy a tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérésed teljesítését ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett – jelen estben a te választásod szerint – a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg minket.

 A HÖOK fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.mentor.hook.hu weboldalon történik.

 

2019.07.30.